Denní karta – SDÍLENÍ 23. 6. 2023

Tak tohle už konečně vypadá jako krásný slunovratový dojezd. To nezdravé a nefunkční z našeho systému se vyplavilo a teď už našim systémem proudí čistá energie.

Královna Ohně je nositelkou opravdu královské velkorysosti. Její energetický systém je opravdovým perpetueem mobile. Čím víc dává, tím víc má. Aby nedošlo k mýlce, ona nedává proto, aby měla. Ona dává, protože jednoduše má. A proč má? Protože vždycky dá napřed sama sobě 😉

Jedním z klíčových slov této karty je bezpodmínečná láska. Já osobně si myslím, že to bezpodmínečná je tam jaksi navíc, protože láska taková je z principu. Na praktické úrovni to jednoduše znamená soucit a laskavost především k sobě. A především ve chvílích, kdy se nemáme dobře. Protože v takových chvílích, místo abychom se vnitřně objali, podpořili a ocenili, utíkáme do oběti, tedy hodně daleko od své síly a od zdrojů, které přirozeně máme k dispozici.

Najdi svou vnitřní Královnu Ohně. Dovol, ať ona následující dny vládne tvé vnitřní krajině i vnějšímu životu. Ať ona, ze své majestátnosti a přirozeného stavu nasycení, určuje tvé kroky, komunikuje a obohacuje svět svou laskavostí, humorem a autenticitou.

Pěkný víkend.

Chcete denní kartu do své e-mailové schránky? K odběru se přihlaste zde.