Denní karta – MINULÉ ŽIVOTY 11. 12. 2023

Je tu nový týden a s ním nové výzvy. Nemusíte se bát, podle názvu karty se nebudeme nořit do daleké minulosti naší duše, paradoxně budeme vytvářet naši budoucnost, ostatně jako jiný přítomný okamžik.

Minulé životy se zabývají tématem karmy. Já vycházím z konceptu, že karma není trest za naše činy, ale že je to prostá dynamika příčiny a důsledku, naprosto neutrální, nic osobního, nic proti vám. Zkrátka, když takhle cvrnknu do té koule, podle fyzikálních zákonitostí naší reality, se bude pohybovat tímto směrem.

Cokoliv činíme má své důsledky. I to, že se snažíme nic nečinit má své důsledky. Co je ale zásadní pro tyto důsledky, je vnitřní motivace, proč něco činíme. Když osekám základní rovnici, zůstávají motivace pouze dvě: z naší ryzí aktuální pravdy/autenticity nebo ze strachu.

A tady vchází do hry naše budoucnost a dnešní karta, která říká: chystáš se zopakovat stejnou chybu. Obraz chyby není důležitý, otázka nezní zda zůstat nebo odejít, vybrat si tohle nebo tamto. Otázka měnící život a budoucnost zní: zůstávám ze strachu nebo odcházím ze strachu, ze strachu si vybírám tohle nebo tamto? Neznamená to, že pokud máte strach, nesmíte odejít nebo si to něco vybrat, ale problém nastává, když za onen strach odmítáte převzít odpovědnost. Pak tvoříte budoucnost, ve které budete vystaveni stejnému bezmocnému strachu.

Ať už dnes stojíte před čímkoliv, zastavte se a zpomalte. Ptejte se, před čím vás má dané rozhodnutí ochránit nebo co vám má pomoci získat. Buďte k sobě se vší láskou pravdiví. Teď měníte svou budoucnost, teď rušíte tu pradávnou kletbu, která zní: proč se to děje právě mně?

Pěkný den.

Chcete denní kartu do své e-mailové schránky? K odběru se přihlaste zde.